UTENRIKS: Obama – en ny Carter?De historiske parallellene mellom årets fredsprisvinner Obama og Jimmy
Carter er slående. Begge overtok den politiske styringen av USA i en
krisetid, både økonomisk og utenrikspolitisk. Carter endte opp som en
feilslått president. Vil det samme skje med Obama? Prosjektleder Marius
Gustavson skriver på Aftenposten.no.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »