ØKONOMI: Utfordringer i 2010Etter finanskrise og realøkonomisk krise i 2008 og 2009, ser 2010 ut
til å bli et bedre år for verdensøkonomien. Men fortsatt ligger store
utfordringer framfor oss. De mest alvorlige problemene er en pågående
privat innstrammingskrise, en kommende statsfinansiell krise, globale
ubalanser og uløste problemer i finanssektoren. Les innlegget til
Marius Gustavson, prosjektleder i Civita, her.

Gustavson har, sammen med Villeman Vinje, skrevet rapporten Finanskrisens årsaker.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »