BISTAND: U-hjelp løser ikke fattigdomsproblemeneJagdish Bhagwati skriver om bistand og utvikling i Foreign Affairs:
"Lever du i det rike Vesten, er det få politiske saker som gir større
moralske kvaler enn bistanden. Det menneskelige instinktet er å være
for økt bistand. Men dette står i konflikt til en annen del av
historien: Jean-Bédel Bokassa fra Den sentralafrikanske republikk
brukte vestlig bistand til å kjøpe seg en gullbelagt seng, og Zaires
diktator Mobutu Sese Seko brukte det til personlige utflukter med
Concorden sin. Slike skandaler gjør at mange har konkludert med at det
meste av bistanden sløses bort, eller enda verre, fører til korrupsjon."

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »