FINANSKRISEN: Hvor er venstresiden?Hvor er den europeiske venstresiden, spurte Financial Times for et år
siden. Svaret er fortsatt at venstresiden er fraværende. Selv i den
kraftigste nedgangen siden andre verdenskrig har ingen kommet opp med
noen alternativ organisering av økonomien, skriver Financial Times. Og
ikke bare mangler de intellektuelle begrunnelsene for en større stat.
Det motsatte – en permanent reduksjon – ser mer sannsynlig ut.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »