DEMOKRATI: Kina – rikt og undertrykt?Kanskje vil det kinesiske folket være fornøyd med, en dag, å være rikt
og ufritt. Men ønsket om frihet er sterkt, universelt og evig. Det er
for tidlig å konkludere, skriver Michael Skapinker i Financial Times.

Les hele artikkelen her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »