CIVITA-NOTAT: Den økonomiske friheten har holdt seg stabil

På tross av finanskrisen ser det ut til at den økonomiske friheten holder seg relativt stabil, både for norske bedrifter og for verdens befolkning. For 16. gang har den amerikanske konservative tankesmien Heritage Foundation målt den økonomiske friheten i verdens land. Årets indeks viser at friheten er redusert i noen land og økt i andre, slik at den gjennomsnittlige økonomiske friheten i verden har holdt seg relativt stabil.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »