MARKED: Kapitalismen gir velstandKapitalismen gir velstand
Av Kristin Clemet, leder i Civita.

Jeg er grunnleggende positiv til kapitalismen, selv om den ikke er feilfri. Noen syns det er rart når det er krise. Men nettopp når så mange – fra SV til Støre og Sarkozy – er så negative – ja, så er det kanskje viktig å minne om at kapitalismen også har brakt med seg mye godt.

Det har vært en interessant, men underlig opplevelse å debattere med Jonas Gahr Støre. Det startet med et angrep på noe jeg ikke hadde sagt i en takk for maten-tale. Etter at jeg i to innlegg har fortalt hva jeg mener, vender han tilbake til utgangspunktet: Jeg har et religiøst forhold til kapitalismen og avviser å reflektere over mangler og svakheter ved den, selv når verdensøkonomien er i krise. Sarkozy har sagt noe vesentlig i Davos, som det er underlig at jeg ikke interesserer meg for.

Jeg tror Støre må lese mine innlegg litt grundigere. I begge innlegg beskriver jeg nemlig hvilke svakheter kapitalismen har og hvilken oppgave politikken og myndighetene dermed har.

Civita var blant de første i Norge som presenterte en omfattende analyse av årsakene til finanskrisen (rapporten kan lastes ned på www.civita.no). Siden den gang har mange uttalt seg om krisen, men Sarkozy er ikke blant dem som har gjort mest inntrykk på meg. Jeg syns hans analyse er overflatisk, bl.a. fordi den ikke hjelper meg til å forstå hva som skjedde eller vil skje. Jeg forstår faktisk mer når jeg leser Civitas egen rapport eller lytter til framtredende fagfolk. Det er forståelig at politikere vil skåre retoriske poenger, men man lærer ikke alltid så mye av det.

Et problem når man skal studere kriser er at det ikke alltid er lett å påvise om det er markedet eller politikken som har skylden. Det er nemlig ingen land som har en rendyrket laissez faire-kapitalisme. Alle moderne land har en form for blandingsøkonomi, der altså staten «blander seg inn», om enn i ulik grad og på ulike måter. Men dermed blir det også meningsløst bare å skylde på markedet eller politikken som årsaken til krisen.

Støre nevner to eksempler på svakheter ved kapitalismen, som jeg vil kommentere.

Det kan virke som han mener at forrige århundres to verdenskriger var et resultat av «ukontrollert kapitalisme». Det er i så fall en vurdering jeg ikke deler. Jeg er ikke tilhenger av «ukontrollert kapitalisme», men jeg kan ikke se at dette var årsaken til krigene. Snarere kan man vel snu på det og si at fraværet av samhandel ofte har vært en viktig årsak til krig.

Støres andre eksempel virker mer relevant: Han mener at den katastrofalt skjeve tilgangen på medisin i verden er et resultat av feil ved kapitalismen. «Markedet er rasjonelt, de fattigste har ikke råd», skriver Støre, som legger til at dette er «krevende» moralsk sett.

Det siste har han selvsagt rett i. Det er svært krevende, moralsk sett, at fattige mennesker ikke får tilgang til medisin. På kort sikt må det føre til at vi gir både nødhjelp og bistand, og vi må hindre at medisinprodusentene får urimelig markedsmakt. Men hva er problemet på litt lenger sikt? Er problemet at vi har kjøpekraft, eller er det at de fattige ikke har det? Og hvis de fattige ikke har kjøpekraft, hva skal til for at de får det? Mer eller mindre markedsøkonomi?

Det har tatt ca. 200 år å utvikle Norge fra et fattig land til et så rikt land som det er i dag. Mange land har opplevd det samme som oss. Nå er oppgaven å sørge for at de som i dag er fattige, kan komme seg mye raskere ut av fattigdom enn vi gjorde; at de kan gjøre kvantesprang sammenlignet med oss. Men det betyr ikke mindre handel, utenlandsinvesteringer og markedsøkonomi. Det betyr mer.

Jeg er grunnleggende positiv til kapitalismen, selv om den ikke er feilfri. Noen syns det er rart når det er krise. Men nettopp når så mange – fra SV til Støre og Sarkozy – er så negative – ja, så er det kanskje viktig å minne om at kapitalismen også har brakt med seg mye godt, og at det er om å gjøre ikke å kaste barnet ut med badevannet. Kapitalismen er i evig endring, men ubrukelig er den ikke.

Til slutt: Støre har nå kritisert meg for mye og fortalt oss hva han syns er krevende. Jeg har prøvd å gi ham svar. Men hva er hans løsning på de problemer kapitalismen og finanskrisen bringer? Regjeringen har oppnevnt et utvalg, men hva mer bør vi gjøre?

Innlegget er publisert i Dagsavisen 19. februar 2010. Hele debatten mellom Clemet og Gahr Støre finner du her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »