FINANSKRISEN: Skatter uten grenserDet er lite som tyder på at en Tobinskatt, dvs. en skatt på
valutatransaksjoner, ville ha hindret finanskrisen. Heller ikke andre
skatter som er blitt foreslått ville hindret problemene. Og det er ingen
grunn til å tro at en slik skatt ville ha gjort finansindustrien bedre
og mindre utsatt for systemrisiko, skriver Marius Gustavson på
Reason.org.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »