PERSONVERN: Mer sikkerhet – til enhver pris?"De konstitusjonelle beskrankningene blir stadig satt til side i håpet om å hindre terror. Balansen mellom frihet og sikkerhet har i årevis gått i retning av sikkerhet. Europeere oppgir nå svært mye frihet for en angivelig økt sikkerhet," skriver Christine Wicht om EUs sikkerhetspolitiske "Stockholm-program" i Blätter für deutsche und internationale Politik, oversatt til engelsk på Eurozine.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »