DEMOKRATI: Populistiske bevegelserI Europa vender populistene seg mot liberale eliter og deres
ettergivenhet for Islam. I USA er de mest synlige i Tea
Party-bevegelsen. I Thailand kjemper rødskjortene mot de politiske,
sosiale og militære elitene. Flere og flere føler seg ikke representert,
de er er nervøse og sinte. Og de skylder på "eliten". Dette er skumle
tider for demokratiet, skriver Ian Buruma, professor og forfatter, for
Project Syndicate
.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »