NYTT CIVITA-NOTAT: Truer innvandringen velferdsstaten?

Vi hører stadig at innvandringen truer velferdsstaten. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet frykter at innvandringen om noen år kan «slå kraftig tilbake i form av økte utgifter for velferdsstaten.» Å skyve innvandrerne foran seg på denne måten er feigt. I tillegg er det også feil. For innvandrernes problemer er bare et symptom på manglene i systemet. Utfordringene burde derfor debatteres som det de er, nemlig utfordringer knyttet til velferdsstaten, og ikke som problemer med innvandringen. Det er nemlig ikke bare innvandrere som faller utenfor arbeidslivet. Mennesker med lav produktivitet, enten de er litt syke, arbeider litt tregere eller snakker litt dårligere norsk, er generelt for dårlig integrert i det norske arbeidslivet, skriver rådgiver i Civita Marius Doksheim.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »