FATTIGDOM: Misforstått medfølelseTheodore Dalrymple skriver om fattigdom, bistand og utvikling: "A
vicious circle had been created: the more impoverished the country, the
greater the need for foreign aid; the greater the foreign aid, the more
privileged the elite; the more privileged the elite, the greater the
adherence to policies that resulted in poverty." Les hele artikkelen i
City Journal
.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »