WIKILEAKS: Julian Assange på Oslo Freedom ForumWikileaks har sluppet tusenvis av dokumenter om Afghanistan-krigen.
Julian Assange, som er en av grunnleggerne av Wikileaks, holdt under
Oslo Freedom Forum i april i år en tale om viktigheten av åpenhet for å
motarbeide undertrykkende regimer og menneskerettighetsbrudd. Se talen
her
.

På samme YouTube-kanal kan man også se taler av blant annet Yoani Sanchez, Rebiya Kadeer og Benjamin Skinner.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »