HISTORIE: Kommunisme og nazisme"Å sammenligne kommunismen og nazismen har falt mange venstreradikalere
tungt for brystet. Enhver blir selvsagt fornærmet over å bli
sammenlignet med Hitler. Nazismen er vår tids utvetydige ondskap. På
sett og vis har venstreorienterte også god grunn til å føle seg støtt.
Nazismens grunnleggende idé var jo basert på en negasjon av
menneskeheten. Kommunismen sto for en
virkeliggjøring av det mange forestilte seg var menneskehetens
universelle potensial. Det gjør kanskje kommunismen bedre på papiret,
men det stopper der, som Michael Jalving har sagt. I virkeligheten var
det omvendt, hvis man teller lik, og vi er nødt til å forholde oss
konkret til det ondes problem: Konkret handling og resultat er viktigere
enn besmykket intensjon." Les Bård Larsens innlegg her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »