ØKONOMI: Japansk syke i USA"Erfaringene fra Japans tapte tiår viser at det kan ta svært lang tid
for en økonomi å hente seg inn igjen fra en gjeldskrise. Japansk syke,
det vil si deflasjon og langvarig lav vekst, synes som et mer sannsynlig
scenario enn en dobbeltdipp. Stadig flere indikatorer peker i denne
retning: veksten flater ut, ledigheten holder seg høy, langsiktige
renter nærmer seg nullpunktet og prisveksten er svak," skriver økonomisk
historiker Marius Gustavson på E24.no om den amerikanske økonomien.

Les hele artikkelen her, og Gustavsons bredere analyse av verdensøkonomien i Civita-notat nr. 10-2010.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »