FAGFORENINGER: Tyrannene i LO: En hyllestStasjonære tyranner er bedre enn omstreifende banditter. Derfor er LO i
Norge en mer positiv kraft enn fagforeningene i mange andre land. Heller
enn å ”stjele” alt når muligheten en sjelden gang byr seg, har de slått
seg til ro med å få en nokså stor andel hver gang kaken vokser. Dermed
er reformer som er i befolkningens felles interesse, også i LOs
interesse. Les Marius Doksheims artikkel på Minerva.as.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »