STORBRITANNIA: Sosialdemokratiets død"Noen har tolket New Labours fall dithen at det britiske arbeiderpartiet
bør returnere til sine tradisjonelle røtter. Man ser ikke det enkle
faktum: Vi er vitne til at et statsbærende parti er i ferd med å bli en
organisasjon på desperat jakt etter en grunn til å eksistere." Det
skriver Frank Furedi i Spiked!.

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »