SEMINAR: Stopp datalagringsdirektivetDet nærmer seg ett år siden den tverrpolitiske kampanjeorganisasjonen
Stopp Datalagringsdirektivet ble stiftet. I den anledning inviteres det
til seminar og årsmøte torsdag 4.november på Håndverkeren i Oslo. Les
mer om seminaret på StoppDLD.no.

Se også Civita-boken Til forsvar for personvernet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »