ANMELDELSE: Friheten trues av individet"Denne teknologipessimismen høres lite liberal ut, men leseren bør ikke
forvilles til å tro at Facebook og lignende er galt i seg selv. Det som
er viktig er det moralfilosofiske poenget til Scruton. For hvis moralen
privatiseres, som den mer venstreorienterte filosofen Arne Johan
Vetlesens har hevdet, så har vi et problem. Poenget er at hvis vår
frihet skal gi mening og kalles legitim må vi utfordres og
ansvarliggjøres for hvordan vi benytter vår frihet."

Les Lars
Gauden-Kolbeinstveits anmeldelse
av Roger Scrutons The uses of pessimism and the danger of false hope.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »