VELFERD: Clemet vs. GiskeI dagens Morgenbladet svarer Kristin Clemet og Trond Giske på tre
spørsmål: 1. Hva er velferdsstatens viktigste oppgaver? 2. Har du selv
gjort noen feil? 3. Hva slags velferdsstat får vi om motparten får
bestemme? "Små forskjeller, selv om de ikke rokker ved det mest
grunnleggende, er også av betydning. Vi risikerer ikke revolusjon eller
et totalt annerledes samfunn, men en gitt politikk kan føre til et litt
annet samfunn enn hvis «motparten» hadde bestemt," svarer Clemet.

Les begge svarene i Morgenbladet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »