UTVIKLING: Sult og frihetDiktaturer har hevdet at økonomisk og sosial utvikling krever brudd på
grunnleggende frihet og retten til liv. Men "det 20. århundre viser at
det eneste langsiktige, bærekraftige middelet mot menneskeskapte
humanitære kriser er utviklingen av demokrati, rettsstat og
menneskerettigheter," skriver Thor Halvorssen fra Oslo Freedom Forum i
The Huffington Post.

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »