RELIGION: Likebehandle religionerTorkel Brekke, religionshistoriker og prosjektleder i Civita, svarer på Geir Hellemos kritikk av Civita-pamfletten Frihet og religion hos
Minerva: "det faktum at religion har helt spesiell betydning for
individer og grupper, betyr ikke at den er fritatt for samme typer
politisk debatt som sport og musikk. Dette er ikke en nedvurdering av
religion og dens plass i samfunnet. Jeg vet godt at religion kan ha en
positiv og viktig rolle i samfunnet, men vi snakker her om dens forhold
til staten. Jeg er redd Hellemo, i likhet med mange nordmenn, setter et
likhetstegn mellom stat og samfunn."

Les hele artikkelen hos Minerva. Artikkelen er et svar til Geir Hellemos innlegg "Forstår ikke hva religion er", om Civita-pamfletten Frihet og religion, som kan lastes ned eller kjøpes her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »