FEMINISME: Den arabiske verdens stille revolusjon"Arabiske samfunn virker ofte til å være rigide og skeptiske til
endringer, fordi man utenfra ser landenes regimer, som oftest er mot
utvikling og endring. Men dette bildet er nesten motsatt av
virkeligheten i arabiske samfunn, der endringsvilligheten åpner nye
dører, dog med forskjellig takt og på komplekse, motstridende måter –
spesielt når endringer nedendra hindres ovenfra." Det skriver Gema
Martín-Muñoz, sosiologiprofessor ved Universitetet i Madrid.

Les hele artikkelen hos Project Syndicate.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »