USA: Politisk hat og meningsløs vold"Hvis denne hendelsen kan bidra til at den politiske retorikken blir noe
moderert, så er det selvklart positivt. Men det er alt for tidlig å
hevde at skyteepisoden har noen sammenheng med debattklimaet i
Washington eller var en kalkulert politisk motivert handling. Mye tyder
på det motsatte – at gjerningsmannen er sinnsforstyrret eller i det
minste i alvorlig ubalanse. Det er selvsagt mulig at en sinnsforstyrret
person lar seg påvirke av den offentlige debatten, men la oss vente på
hva etterforskningen finner ut av før vi trekker noen klare
konklusjoner," skriver Marius Gustavson om Arizona-skytingen.

Les hele artikkelen på Aftenposten.no.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »