BOK: Frie markeder, frie muslimerJon B. Altermans anmeldelse av Vali Nasrs bok Forces of Fortune, om
middelklassen i muslimske land, er igjen aktuell: "resources poured
into bolstering liberal ideals in Muslim communities merely feed the
culture wars, Nasr cautions. Instead, "The key struggle that will pave
the way to the decisive defeat of extremism and to social liberalization
will be the battle to free the markets.""

Les anmeldelsen i Foreign Affairs.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »