CIVITA-NOTAT: Den norske bistands- og utviklingspolitikken

Norge er ett av få land som gir mer enn én prosent av bruttonasjonalinntekten til utviklingsformål. Dette notatet forsøker å se på hvordan bistandssektoren og -aktørene i Norge fungerer i forhold til hverandre. Det er grunn til å stille spørsmål ved om dette gjør bistanden bedre og mer effektiv for å skape utvikling i mottakerlandene. Notatet er omtalt i Bistandsaktuelt nummer 1-2011.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »