HELSE: Omsorg og profitt"Bruk av anbud og konkurranseutsetting er ikke snakk om en
privatisering, hvor det offentlige trekker seg tilbake og overlater
tilbud og etterspørsel av helse- og omsorgstjenester til markedet. Det
er fremdeles det offentlige som betaler for tjenestene og som har
ansvaret for at de faktisk blir levert på en god måte." Det skriver Lars
Gauden-Kolbeinstveit i Dagsavisen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »