MAKT: Makten må være delt, for at mennesket skal være frittProsjektleder i Civita, Mathilde Fasting, har skrevet doktorgrad om
Torkel H. Aschehoug. På Minervanett skriver hun om hans syn på
maktfordeling: "Aschehoug fremviser stor kunnskap om den menneskelige
psyke da han uttalte at det å være del av en majoritet gir, bevisst
eller ubevisst, mulighet til maktmisbruk. “Der er ingen Ting, som
demoraliserer en Person eller en Forsamling mere, end at den har hele
Magten og ved det; Menneskene taaler ikke det. Det gaar gjerne saa, at
den, som har Overmagten, misbruker den.” Misbruk av makt kan godt foregå
i god tro og etter beste overbevisning, og derfor er en god
maktfordeling avgjørende."

Les artikkelen på Minervanett.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »