Indeks over innovative land i verden

INSEAD – The Business School for the world har publisert sin femte årlige indeks over verdens mest innovative land. 125 land er med i undersøkelsen. Norge ligger på 18. plass (nr 10 i 2010) I Europa ligger Norge på 11. plass. Norge ligger dermed et godt stykke bak de andre nordiske land.. Sverige er rangert som nr 2, Finland som nr 5, Danmark som nr 6. Også Island ligger foran Norge  – på 11. plass. Indeksen som baserer seg på en rekke indikatorer som for eksempel forskning, næringsutvikling og nyskapning viser at Norge ligger etter i nordisk sammenheng.

Rapporten kan lastes ned her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »