Catch 22 for Tyrkia

Den franske nasjonalforsamlingen fremmet nylig et forslag som i prinsippet vil medføre forbud mot folkemordsbenektelse i det offentlige rom. Den egentlige adressaten er Tyrkia og den evigvarende fornektelsen av folkemordet på i overkant av 1 million kristne armenere og assyrere. Bård Larsen, historiker i Civita, skriver hos Minerva om tyrkernes motivasjon:

«En innrømmelse av folkemordet på armenerne ville innebære et nasjonalt traume og muligens svimlende erstatningskrav. Hva ville det ikke gjøre med nasjonens selvbilde?»

Les artikkelen her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »