1. april – Ny bok fra Civita: Venstresiden: Verre enn antatt

Denne saken ble publisert i forbindelse med 1. april.

 

Historiker Bård Larsen viser i sin nye bok, ”Venstresiden: Verre enn antatt”, som lanseres på et frokostmøte mandag 7. april, hvordan venstresiden har tatt et jerngrep om det norske samfunnet.

Larsen har alltid vært opptatt av å dokumentere utbredelsen av venstreintellektuelt tankegods, og har tidligere avslørt hvordan SV og den radikale venstresiden har leflet med det autoritære, blant annet i boken ”Idealistene”. Den nye boken er en omdreining av hans prosjekt.

I boken skriver Bård Larsen at det han tidligere har omtalt som et problem, viser seg å være langt mer omfattende. Larsen hevder at den systematiske bagatelliseringen av venstresidens verste sider nettopp skyldes at de venstreintellektuelle utskeielsene har vært så omfattende. ’Jeg hadde aldri trodd at så mange var involvert’, sier Larsen.

”Venstresiden: Verre enn antatt” viser hvordan sosialismens tankegods nå gjennomsyrer samfunnet. I sin nye bok avslører Larsen at de venstreautoritære svermeriene også strekker seg langt inn i Arbeiderpartiet, og til dels også inn på høyresiden. Heller ikke Civita skånes. Blant annet har forfatteren lenge irritert seg over ”filosofen” Lars Gauden-Kolbeinstveit, som er ansatt i Civita. Gauden-Kolbeinstveit har åpent dyrket den tyske filosofen Hegel, som la grunnlaget for marxismen. Her ser vi hvordan venstresidens ideer har gjennomslag langt inn på høyresiden, forklarer Larsen.

Larsen stiller også spørsmål ved påstanden om at Civita har tatt noe av det intellektuelle hegemoniet fra venstresiden de siste årene. Han viser blant annet til at Civita har brukt mye tid på å vise at høyresiden har vært med på å utvikle velferdsstaten. Hvordan skal dette bringe oss lengre vekk fra de paternalistiske og potensielt totalitære prinsippene om at staten vet best i alt og ett, og at enkeltmennesker kan ofres på flertallets alter, bare formålet anses som godt, spør Larsen retorisk. ’Når alt kommer til alt, viser det seg at de fleste arbeider under den samme paraplyen som vokste ut av det som en gang het Komintern, nemlig velferdsstatens klamme sinnelagshånd’, heter det i forordet til boken.

 

Sagt om boken:

”Jeg liker ikke å innrømme det, men Bård Larsen treffer spikeren på hodet. Det er uansett for sent, vi er overalt, ingen kan stoppe oss nå.” Mimir Kristjansson, redaktør Manifest Tidsskrift

”Vi må tørre å ta denne debatten. Larsens bok viser dessuten at Civita ikke bare er uavhengig av partiene, vi er også uavhengig av oss selv.” Kristin Clemet, leder i Civita.

”Agenda vil komme tilbake med en kommentar til dette når vi har fått på plass en tydelig kommunikasjonsstrategi. Denne prosessen er vi nå godt i gang med». Marte Gerhardsen, leder i Agenda.

 

Meld deg på frokostmøtet og bestill boken her!

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »