Civita om formuesskatt

Det er for tiden mye debatt rundt formuesskatten. Her har vi samlet noen av Civitas publikasjoner og bidrag til denne debatten:

Civita-notat: Formuesskatt og ulikhet
Civita-notat_14_2014Utjevning av økonomiske forskjeller og behovet for at også de aller rikeste betaler skatt, er de viktigste argumentene som brukes av dem som ønsker å bevare formuesskatten. Dette notatet ser på formuesskatten i lys av ny og oppdatert skatte- og fordelingsstatistikk. Notatet viser at formuesskatten ikke er nødvendig for at høytlønnede grupper skal bidra gjennom skatt på deres inntekt.
Last ned og les notatet her!

Civita-notat: Formuesskatten: verdiskaping, skatteinntekter og fordeling
Civita-notat_5_2014 web2Dette notatet tar for seg den negative virkningen formuesskatten har på verdiskaping, en dimensjon som bør ha hovedfokus når endringer i formuesskatten vurderes. Det er en skatt som rammer bredden av norsk næringsliv, et næringsliv preget av små- og mellomstore bedrifter, og som reduserer tilgangen til kapital for nye og eksisterende arbeidsplasser, og med det innovasjons- og verdiskapingsevnen til næringslivet.
Last ned og les notatet her!

Civita-rapport: SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand
skatterapporten_forsideweb2Innretningen av skattesystemet er på nytt sentralt i samfunnsdebatten. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. En reform av skattleggingen av formue og eiendom vil kunne gi økt velstand og sysselsetting, en mer robust økonomi, og det kan lette adgangen til boligmarkedet for personer som i dag ikke eier egen bolig. Det er målsettingen med skattereformen som foreslås i denne rapporten.
Last ned og les rapporten her!

Civita-notat: Nullskatteytere – et nullproblem
Civita-notat 20 2013 web2Nullskatteyterdebatten føres på feilaktige forutsetninger og manglende innsikt. Dette notatet viser blant annet hvem som blir nullskatteytere ved en fjerning av formuesskatten og fordelingsvirkningene av en fjerning, og veier fordeler og ulemper med skatten.
Last ned og les notatet her!

 

Civita-notat: De rikes skatt og bidrag til samfunnet
Civita-notat 2 2013webFor velferdsstaten er alle skattekroner like. Personlig skatt forteller ikke hele sannheten om en persons skattebidrag. Derfor er det ikke et problem om vi får et fåtall velstående personer som ikke betaler personlig skatt, dersom formuesskatten fjernes. De betaler skatten sin på andre måter. Hvor stort er skattebidraget fra de rikeste, og hva bidrar velstående personer med til samfunnet, dersom formuesskatten avvikles? Disse spørsmålene blir analysert i dette notatet. Last ned og les notatet her!

 

Andre debattinnlegg og kronikker om formuesskatt:

Formuesskatten bør fjernes (Dagens Næringsliv, fredag 8/8-14)

Formuesskatt og ulikhet (Dagens Næringsliv, tirsdag 5/8-14)

Fjern formuesskatten nå (VG 10.3.14)

Formuesskatten virker mot sin hensikt (Aftenposten 17.2.14)

Formuesskatten svekker bedrifter og arbeidsplasser (04.09.2013)

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »