Are we ready for the next terrorist attack? 

Civita breakfast, in cooperation with MSLGROUP, Monday October 10th

Terrorists obtaining and using Weapons of Mass Destruction is a nightmare scenario for western societies. How real is this threat? What would be the consequences? Are we able to respond if a major terrorist attack is successful? How can we prevent and protect our societies against a terrorist attack involving Nuclear, Chemical or Biological weapons?

The panelists were: Andrew C. Weber, Deputy Coordinator for Ebola Response at the U.S. Department of State and former Assistant Secretary of Defense for Nuclear, Chemical and Biological Defense Programs, Anders Romarheim, Fellow Transatlantic Centre, Norwegian Institute for Defence Studies, and Thomas Hegghammer, Director of terrorism research, Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and adjunct professor of political science at the University of Oslo.

Watch the speeches here:

Watch the debate here:

Listen to podcast from the breakfast meeting here:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »