Is democracy in decline?

Between 1974 and 2005 the number of electoral and liberal democracies in the world increased dramatically, but since around 2006, freedom and democracy have stagnated and even receded. Is this a permanent or temporary trend? And should the free world be more reluctant in supporting democratic change abroad, or must the free world continue to voice international support for democratic movements? How can liberal democracies best promote democratic values worldwide?

IMG_20150527_081345

Watch video from the breakfast meeting Wednesday May 27th with the panelists Larry Diamond, senior fellow at the Hoover Institution and professor of political science and sociology at Stanford University,Kjell Magne Bondevik, founder and president of the Oslo Center for Peace and Human Rights, and former Prime Minister in Norway, and  Jonas Gahr Støre, leader of the Labour Party and former Minister of Foreign Affairs in Norway.

#civitafrokost

Watch the speeches here:

Watch the debate here:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »