China in Africa

In the past decade, China has become a prominent global power. In 2010, the Chinese economy bypassed Japan, becoming the second largest in the world. The country has achieved impressive economic growth, through a combination of economic liberalization and strong political leadership. Beijing authorities have developed an economic model to rival the western. The critics are numerous: labor unions cite weak protection of workers’ rights, environmentalists demand a stronger focus on climate change, and human rights activists call attention to repeated attacks on the principles of democracy and the rule of law.

What can we say about these allegations? In this briefing Hanna Schanke, Master candidate in Development and Natural Resource Economics at the Norwegian University of Life Sciences and freelance writer with varied experience from Africa, explains.

 

Download the briefing here: China in Africa

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »