Flyktningene i Europa

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania torsdag 17. september

Flyktningsituasjonen i Europa er dramatisk, og det er ingen tegn til bedring. Det europeiske asylsystemet er under press, og EU-landene har problemer med å bli enige om veien videre. Hva kan være de fremtidige løsningene på problemet? Hvordan må asyl- og flyktningpolitikken endres? Og hvordan kan Norge bidra?

Se video fra frokostmøtet med statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold), Sylo Taraku, sosiolog ved Institutt for samfunnsforskning, Jan-Paul Brekke og kommentator i Bergens Tidende med doktorgrad i skandinavisk innvandringspolitikk, Frøy Gudbrandsen.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »