Finnes det en positiv og liberal fremtidsvisjon for Europa?

Civita og Venstre inviterte til frokostmøte
tirsdag 31. januar kl. 8.00 – 9.15

Donald Trump er nå president i USA. EU og Storbritannia starter etter hvert med Brexit-forhandlingene. I løpet av året skal blant annet Frankrike, Tyskland, Nederland og Norge avholde valg. Hva kan vi vente oss av året? Vil Europa tvinges til bedre samarbeid – eller vil samarbeidet rakne? Finnes det en positiv og liberal fremtidsvisjon for Europa?

Tom Nuttall innledet på frokostmøtet. Nuttall er Brussel-korrespondent for The Economist og skribenten bak spalten Charlemagne, som dekker europeisk politikk.

Møtet ble arrangert i Civitas møtelokaler i Akersgt. 20. og i samarbeid med Venstre.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »