Før og etter rosetoget. Kan samholdet overleve innvandringsdebatten?

Folkemøte i Frognerparken onsdag 7. september:

Oslo Museum og Antirasistisk Senter inviterer til et åpent folkemøte onsdag 7. september klokken 17.00-18.30 om Norge og norsk offentlig debatt etter 22. juli.  Kristin Clemet, Hadia Tajik og Trine Skei Grande er blant deltagerne. Det blir avsluttende ord ved tidligere stortingspresident Jo Benkow.

Etter terroranslagene har det vært sterk debatt om veien videre for det norske samfunnet. Hva kan vi lære av det som skjedde, og hva bør det ha å si for debatten og samfunnsutviklingen i årene som kommer?

Folkemøtet vil fokusere på hva som skjedde i de timene vi ikke visste hvem som hadde utført terrorhandlingene, hvordan holdningene endret seg etter at vi fikk riktig informasjon – og hvordan vi kan bruke det nye
samholdet på en konstruktiv måte.

Velkomst ved Lars Emil Hansen, konstituert direktør, Oslo museum. Kort innledning ved en norskmuslimsk ungdom om opplevelsen av det norske samfunnet – før og etter rosetoget.

Panel:

Trine Skei Grande, partileder, Venstre

Kristin Clemet, leder, Civita

Hadia Tajik, stortingsrepresentant,
Arbeiderpartiet

Heidi Nordby Lunde, samfunnsdebattant,
blogger og politiker (Høyre)

Knut Kjeldstadli, professor i historie,
Universitetet i Oslo

Tina Shagufta Kornmo, leder,
Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Pål Gulbrandsen, professor i psykiatri,
Universitetet i Oslo

 

Avsluttende kommentarer ved Jo Benkow, tidligere stortingspresident.

Det åpnes for spørsmål fra publikum.  Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, leder, Antirasistisk Senter

Sted: Frognerparken, innenfor hovedinngangen. Ved dårlig vær avholdes arrangementet i bymuseets lokaler i Frognerparken. Personalet vil eventuelt vise alle til riktig sted.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »