Frokostseminar 25. jan: Kina mot demokrati?

Hvor går Kina? Vil landets nær eventyrlige økonomiske utvikling føre til krav om sivile rettigheter? Vil den stadig voksende middelklassen kreve mer frihet? Vil Kommunistpartiets eksperimentering med friere valg i enkelte lokalsamfunn, smitte over på provinsnivå? Står Kina foran en idedebatt det i dag er vanskelig å se konsekvensene av? Vil korrupsjon og forstenet maktstruktur føre til en framtid med fascistiske trekk? Dette er sentrale spørsmål på Civitas seminar om Kina, tirsdag 25.01.2005.


CIVITA inviterer til frokostseminar TIRSDAG 25. jan kl 0800 til 1000 på HAMBRO’s i Rosenkrantz gt.Spørsmålene er mange – sikre svar er vanskelige å gi. Det eneste som helt sikkert kan fastslås er at Kinas utvikling ikke bare vil få konsekvenser for Folkerepublikken selv, men føre til ringvirkninger som får betydning også for Norge og vår del av verden.
CIVITA ønsker å sette søkelyset på hva som skjer i Kina. Derfor har vi invitert til Oslo forfatter og journalist Göran Leijonhufvud som i flere tiår på nært hold har rapportert fra Kina, først og fremst for Dagens Nyheter.


Leijonhufvud har vært stasjonert i Kina som korrespondent i  flere perioder fra 1971. Han har tatt doktorgrad om vilkårene for opposisjonen i Kina, historisk og i nåtid og skrevet en rekke bøker om landet. Han deltar i dag i et forskningsprosjekt om minoritetenes stilling i Kina. Han skriver og snakker kinesisk (mandarin) flytende.
Leijonhufvud vil analysere Kinas utvikling på vårt frokostseminar og snakke om hvilke faktorer som taler for en demokratisk utvikling, og hvilke som taler mot.Helene Løken, prosjektmedarbeider/forsker ved Europaprogrammet innenfor området næringsliv, vil kommentere Leijonhufvuds  innledning. Løken er master i internasjonal politisk økonomi og bachelor i media med fordypning i journalistikk og kinesisk språk (mandarin). Hun har også masterkurs i kinesisk politikk.CIVITA ønsker deg velkommen til vår Kina-konferanse . Klikk «konferanser» for påmelding til frokostmøtet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »