How can Europe best confront muslim extremism?

Watch Maajid Nawaz’s speech here:

Watch the Q&A session here:

Civita breakfast meeting Tuesday May 24th in cooperation with Oslo Freedom Forum.

Since November 2015, jihadists have successfully launched two deadly assaults in Europe; killing more than 150 victims. Must European citizens accept that attacks like the ones in Paris and Brussels are an intrinsic part of 21st century Europe, or is there a plausible way to prevent such terrorism? How can European societies best combat the extremist ideas that lead to violent attacks?

This morning’s speaker was the author and columnist Maajid Nawaz. He is co-founder and chairman of Quilliam Foundation, and works to promote conversation, tolerance and democracy in Muslim and non-Muslim communities.

Listen to podcast from the meeting here:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »