Hva har blåstrømpene egentlig bidratt med?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 8. mars

Hvordan var det å være borgerlig kvinnesakskvinne før i tiden? Fortjener de noe av æren for dagens likestilling mellom kvinner og menn? Hva var de viktige sakene før, og hva blir de viktige sakene nå?  Hvor gikk de politiske skillelinjene den gangen, og hvor går de nå?

I panelet var: Grethe Værnø, tidligere stortingsrepresentant for Høyre og forfatter av boken «Blåstrømpe. Mitt kvinnepolitiske liv», som lanseres på frokostmøtet, Tina Bru, stortingsrepresentant og leder av Høyres Kvinneforum, Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita og medlem av Barnefamilieutvalget, og Astrid Nøklebye Heiberg, tidligere stortingsrepresentant, statssekretær og statsråd, nå politisk rådgiver i Høyre.

 
Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

Hør podcast fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »