VALG: Hvem gir kandidatene råd?


Så er det klart. Slaget står mellom Obama og McCain. Hvilken betydning har dette for USAs fremtidige politikk? Hvem gir presidentkandidatene råd i utenrikspolitiske spørsmål og i spørsmål om økonomisk politikk? Hvilke endringer i prioriteringer kan vi forvente?

Obama lover å bryte med utenrikspolitikken til president Bush. Han har også gitt grunn til å tro at han vil føre en mer proteksjonistisk handelspolitikk enn sin motkandidat. Men, en av Obamas rådgivere i økonomiske spørsmål er frihandelstilhengeren Austan Goolsbee fra universitetet i Chicago. Goolsbee har kritisert Bush-administrasjonen for å være for passiv i arbeidet for en friere verdenshandel. På den annen side har Obama økonomiske rådgivere som er tydelige motstandere av frihandelsavtalen CAFTA. Bildet er langt fra entydig. Men hva som ligger i slagordet "Change" bør snart bli tydeligere. Les hele artikkelen om Obamas rådgivere

McCain blir beskrevet som en "interessant blanding av nykonservativ og tradisjonell internasjonalist. Blant rådgiverne finnes folk fra tankesmier som Brookings og kjente nykonservative som Robert Kagan. Les mer om McCains rådgivere.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »