USA: Hvilken fremtid for GOP?

-Stemmen til "Joe the Plumber" er ikke nok dersom det republikanske partiet skal ha en fremtid. Partiet må nå flere enn gruppen av hvite, middelaldrende kjernevelgere med lite eller ingen utdannelse. Denne gruppen blir mindre. Partiet må endre politikk, men også stil og tone, skriver David Frum, konservativ forfatter og tidligere rådgiver for president Bush.

Les artikkelen i The Daily Telegraph

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »