DILEMMA: Islam og menneskerettigheter

Liberale tolkninger av islam møter ikke aksept blant de skriftlærde. De blir også avvist av majoriteten av muslimer som i dag favoriserer en tradisjonell og konservativ forståelse av skriften. Det er derfor svært vanskelig å forankre de universelle menneskerettighetene i et islamsk teologisk system, skriver Sara Azmeh Rasmussen, prosjektleder i Liberalt Laboratorium i Minervas nettavis.

Les hele artikkelen i Minerva

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »