TORYENE: De britiske konservatives fremtidDen britiske filosofen John Gray skriver i London Review of Books om det
britiske konservative partiets fortid og fremtid. Under David Camerons
ledelse er partiet endret – men hva følger nå? Vil konsensusen fra tiden
etter Thatcher vedvare? Eller vil de konservative gå i retning av
europeisk konservatisme?

Hele artikkelen kan leses her. John Gray er en av tenkerne som er viet plass i Lars Fr. H. Svendsens bok Liberalisme.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »