USA: Tilbake til fremtiden



"Vi må vinne framtiden, var hovedbudskapet da Obama holdt presidentens
årstale til Kongressen og det amerikanske folk på tirsdag om
utfordringene landet står overfor. Denne merkverdige besettelsen om å
være best i verden, som USA synes å dele med Norge, gir opphav til
forestillingen om at verdens nasjoner må konkurrere med hverandre om
hedersplassen på seierspallen." Marius Gustavson blogger om Obamas tale
og den amerikanske økonomien.

Les innlegget her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »