MENNESKERETTIGHETER: Venstresiden har ikke monopolBåde Aftenposten og VG dekker Oslo Freedom Forum på kommentatorplass 20. mai. Dessverre finnes ingen av artiklene på nett.

Begge avisene vektlegger at beskyldningene om politisk slagside finner lite støtte. VG skriver: "En slik kritikk mistenkeliggjør engasjementet til Václav Havel og de andre deltagerne, en samling mennesker som alle er kjent for sin integritet. Det er ingenting ved gjestelisten som tyder på at deltagerne er valgt ut fra politisk ståsted", og fortsetter: "Menneskerettighetene er universelle. I Norge blir ofte organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter assosiert med venstresiden, men internasjonalt er den liberale høyresiden forsvarer av menneskerettighetene." Aftenposten skriver at "Bebreidelser om politisk slagside blir overskygget av de mange knallsterke vitnesbyrd som blir lagt frem".

Kommentarene legger vekt på innlegget til tibetanermunken Palden Gyatso. Dette, og alle andre innlegg, vil etter hvert bli lagt ut på civita.no og oslofreedomforum.org.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »