USA: Amerikanere og det frie marked70 prosent av amerikanerne har fortsatt stor tro på det frie næringsliv,
skriver The Economist i siste nummer. For republikanerne er det derfor
strategisk lurt – men likefullt galt – å fremstille Obama som en trussel
mot det frie marked. Obama er ingen sosialist, men han er for
likegyldig til kapitalismen. Kapitalismen vil imidlertid overleve, spår
The Economist.

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »