NYTT CIVITA-NOTAT: Myten om det brutaliserte arbeidslivet

Oppfatningen av at arbeidslivet generelt har gjennomgått en «brutalisering» synes å ha etablert seg det siste tiåret. Samtidig er norske arbeidstagere minst like fornøyd med sitt arbeid som tidligere. Hva man betrakter som en brutalisering vil nødvendigvis være et tolkningsspørsmål. Men tilstanden og utviklingstrekkene som beskrives i dette notatet indikerer at det slett ikke har funnet sted noen brutalisering.Vi har aldri hatt et mindre brutalt arbeidsliv.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »