Et vanskelig valg: Obama eller Romney?

Av Eirik Løkke, rådgiver Civita

Den amerikanske satirikeren P.J. O`Rourke har på en syrlig måte parafrasert det Republikanske valgcredo:

The Republican party is a party that campaign all election that government does not work. Then they get elected and proves it is right”.

Nøyaktig hva som venter om Mitt Romney skulle vinne nattens valg, er ikke veldig sikkert. The Economist skriver på lederplass at Mitt Romneys økonomiske plan gir mening bare om man ikke tror på det han sier. CNNs Fareed Zakaria sier det samme. Civita-kollega Marius Gustavson utdyper innvendingene mot Romneys økonomiske plan på E24.

I motsetning til de fleste nordmenn heller jeg ikke automatisk mot den demokratiske kandidaten, ei heller president Obama. Men i likhet med de fleste nordmenn har jeg store problemer med den sosialkonservative bevegelse, og da mer deres retorikk og (manglende) kunnskapsnivå. Det er faktisk en betydelig andel selvdefinerte konservativ eamerikanere som mangler jordledning til virkeligheten og på ramme alvor tror Obama er en muslim som ikke er født i USA. Det verste er at det er sannsynligvis svært lite man kan gjøre for å overbevise disse menneskene om fakta. Men mot dumhet kjemper som kjent også Gudene forgjeves.

Reaksjonære republikanere til tross: Skulle jeg stemt i dag, hadde jeg hatt store problemer med å avgjøre hvorvidt jeg ville stemt Romney eller Obama. Romneys hovedpunkter om lavere skatteprosent, tette skattehull, fjerne fradrag og redusere offentlig ytelser er en politikk jeg gjerne støtter. Hans uttalte støtte til frihandel likeså. Problemet er altså de mer reaksjonære kreftene. Det politiske dilemma oppsummeres godt i en episode av ”The Simpson”, som Johan Norberg kaller for ”Döda Bart-politikk”.

Hva så med Barack Obama? Jeg må ærlig innrømme at jeg liker Obama godt. Hans retoriske stil, akademiske form og evne til å nyansere i en tid som er preget av polarisering, er egenskaper jeg i hvert fall setter pris på. Obama er også en svoren tilhenger av markedsøkonomi, et credo han ofte gjentar. Så er det naturligvis riktig at den konkrete politikken ikke alltid følger opp. Obama kunne også gjort mer for å få til kompromiss med den republikanske kongressen. Oppsummert heller jeg nok i retning av Obama, men for meg er det ikke et åpenbart valg.

Men hovedproblemet til USA er verken Obama og Romney. Hovedproblemet ligger hos en stadig mer polarisert befolkning, hvor radikalt alternative virkelighetsforståelser (Fox News vs New York Times) dominerer. Dette er svært bekymringsfullt, fordi gode løsninger forutsetter en opplyst debatt. I så måte vil de essensielle utfordringer i amerikansk politikk vare utover dette valget, uansett om nattens svar skulle bli Mitt Romney eller Barack Obama.

Publisert på Minervanett 6. november

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »